Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T18:55:18+01:00
PKO - Polska Kasa Oszczędnościowa
ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
PO - Platforma Obywatelska
Sp z.o.o. - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
MZK - Miejski Zakład Komunikacji
Made in P.R.C. - Made in People Republic of China - czyli "Made in China w lepszej wersji ^^
PC - Personal Computer
Ul. - Ulica
Os. - Osiedle
PS - Post Scriptum
Sz.P. - Szanowna Pani/Szanowny Pan (na listach)
2010-01-05T18:58:47+01:00
Np. - na przyklad
tzn. - to znaczy
tzw. - tak zwany
tj. - to jest
m.in. - miedzy innymi
p.poż. - przecie pożarowe
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
godz. - godzina
tel. - telefon
mgr - magister
inż - inzynier
wg - według
gł - głównie
itd. - i tak dalej
itp. - i tym podobne
p.n.e. - przed nasza era
n.e. - naszej ery
cdn. -ciag dalszy nastapi
płn- polnoc
płd.- południe

pozdrawiam :)
2010-01-05T18:59:15+01:00
Siema;p
np.- na przykład
cdn.- ciąg dalszy
itd.-i tak dalej
p.n.e- przed nazą erą
n.p.m- nad poziomem morza
p.m-poziom morza
itp.- i tym podobne
tj.- takich jak
godz.- godzina
tel.- telefon
dr-doktor
pt - pod tytułem