Odpowiedzi

2010-01-05T19:10:57+01:00
Zad. 1
Najpierw trzeba zamienić prędkość wyrażoną w km/h na prędkość wrażoną w m/s
72 km/h = 20 m/s
i teraz korzystasz ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym
s = V*t
s = 20 m/s * 5 s sekundy się upraszczają i otrzymujemy
s = 100 m
Odpowiedź
ciało pokonało droge 100 m.
Trzeba jeszcze wypisać
Dane:
V=72 km/h = 20 m/s
t=5 s
Obliczyć
s=?
Wzory
s=V*t

Zadanie 2
Dane
V1=10 m/s
V2 = 40 m/s
t = 6 s
Obliczyć
a=?
wzór
a= ∆V/∆t
Rozwiązanie
∆V=V2-V1
∆t = t2-t1 ponieważ t1=0 to przyrost czasu jest równy czasowi t
a=(40m/s - 10 m/s)/6s
a=(30m/s)/6s
a=5m/s2
Odpowiedź
ciało uzyskało przyspieszenie równe 5m/s
1 5 1