Odpowiedzi

2012-11-24T09:32:06+01:00

1. Masa początkowego roztworu:

mr=300cm3*1,3g/cm=390g

2. Masa substancji w początkowym roztworze:

ms=Cp*mr/100%

ms=50%*390g/100%

ms=195g

3. Masa końcowego roztworu:

mr=100%*ms/Cp

mr=100%*195g/68%

mr≈286,76g

4. Masa wody:

390g-286,76g=103,24g