Pilne!!!Na jutro!!

1.Na podstawie układu okresowego,ustal symbole pierwiastków,których konfiguracje elektronowe mają postać;
a)K2L3
b)K2L8M1

2.Oblicz masę atomową chloru wiedząc że jest on mieszaniną 2 izotopów o masach 34,968u i 36,956u,przy czym zawartość lżejszego izotopu wynosi 75,53% a cięższego 24,47%

3.Podaj łączną liczbą atomów w podanych cząsteczkach;
a)Mn2 O7
c)C12 H22 O11
b)H3 PO4
d)P4 O10

4.Dla tlenków niemetali;Cl2 O3,N2 O,NO2 podaj:
a)wartościowość niemetali,
b)nazwę tlenku.

5.Na podstawie konfiguracji elektronowej,określ numer okresu,liczbę protonów,liczbę elektronów oraz liczbę elektronów walencyjnych podanych pierwiastków.
a)Ar,K2 L8 M8
b)S,K2 L8 M6
c)As,K2 L8 M18 N5
d)Na,K1 L8 M1

6.Atomy metali tworzą kationy w wyniku oddawania elektronów walencyjnych.Podaj ile elektronów walencyjnych utracą atomy wymienionych pierwiastków w celu uzyskania konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego;
Mg,Ca,K,Na,Al,Ba.

7.Okres połowicznego rozpadu pewnego pierwiastka wynosi 5 dni.Oblicz masę tego pierwiastka,jaka rozpadnie się w ciągu 10 dni,jeśli początkowa masa próbki wynosiła 16g.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T19:38:54+01:00
1.
a) Bor (B)
b) Sód (Na)
2.
m=A₁* %m₁ + A₂ * %m₂/100%
czyli m= 34,968u * 75,53%+ 36,956u * 24,47% dzielone na 100%
m= 35,4544636
3.
a) 9
b) 45
c) 8
d) 14
4.
a) wartościowość chloru w Cl₂O₃ - III
wartościowość azotu w N₂O- I
wartościowość azotu w N0₂ - IV
b) Cl₂O₃ - tlenek (II) chloru (III)
N₂O- tlenek azotu
N₂O- tlenek azotu (IV)
5.
a) Ar nr. okresu: 3 liczba protonów i elektronów 18 , zaś neutronów 40-18=22. elektrony walencyjne-brak też można napisać 8:)
b) S (siarka) nr okresu: 3 l. protonów i elektronów16 , neutronów 32-16=16. siarka ma 6 e walencyjnych.
c) As (arsen) nr okresu: 4 l protonów i elektronów 33, neutronów 75-33=42. arsen ma 5 e walencyjnych
d) Na (sód) nr okresu: 3. l. protonów i elektronów 11, neutronów 22-11=11. Sód ma 1 elektron walencyjny.
6. Mg utraci 2 elektrony walencyjne
Ca również odda 2 elektrony
K odda 1 elektron (aby uzyskać oktet)
Na również odda 1 elektron (uzyska oktet)
Al odda 3 elektrony
Ba odda 2 elektrony

7.
Ma on masę 16g po 5 dniach zostanie go 8g a po 10 dniach 4g.
Odp. Masa pierwiastka po 10 dniach będzie wynosiła 4g
12 4 12