Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T00:28:51+01:00
Y=2x²-3x+1
a=2 b=-3 c=1

p=-b/2a=3/4
q=-Δ/4a=-1/8

Δ=b²-4ac
Δ=(-3)²-4*2*1
Δ=9-8
Δ=1

√Δ=1
x₁=(3-1)/2*2
x₁=2/4=1/2

x₂=(3+1)/2*2
x₂=1


postac kanoniczna
y=a(x-p)²+q
y=2(x-3/4)²-1/8
postac iloczynowa
y=a(x-x₁)(x-x₂)
y=2(x-1/2)(x-1)

2010-01-07T00:36:33+01:00
Y=2x²-3x +1
Podaną funkcje przedstaw w postaci kanonicznej i iloczynowej
czyli obliczyć x1 x2 p i q

Δ=9-8=1
x1=(3-1)/4=2/4=1/2
x2=(3+1)/4=4/4=1

iloczynowa: y=2(x-1)(x-1/2)

p=-b/2a
p=3/4
g=-Δ/4a
q=-1/8

kanoniczna:t=2(x-3/4)²-1/8