Przeczytaj zadania :
1.Mama i tata mają razem 75 lat. Mama jest o 5 lat młodsza od taty . Ile lat ma każde z nich ?
2. Pan i Pani Kowalska mają po tyle samo lat. Za 6 lat będą mieć łącznie 80 lat. Ile lat ma każde z nich ?
3. Ojciec jest trzy razy starszy od syna. Razem mają 60 lat. Ile lat ma każdy z nich ?

a) Dopasuj równania do odpowiednich zadań.
A. z+6+z+6=60
B. y+(y-5)=75
C. x+ 1/3x=60

b) Co oznacza z w równaniu A. ? A co y w B. ? Co oznacza x w równaniu C. ?
c) Do każdego zadania ułóż po je4szcze jednym, innym równaniu.
d) Rozwiąż wszystkie trzy zadania ! .
Z góry Dziękuje ;)
Prosze o Obliczenia !

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T19:05:23+01:00
1.Mama i tata mają razem 75 lat. Mama jest o 5 lat młodsza od taty . Ile lat ma każde z nich ?

x - wiek taty | |40
x - 5 - wiek taty |35
75 - wiek mamy i taty
75 = x +x - 5
75 + 5 = 2x
80 = 2x /:2
40 = x

2. Pan i Pani Kowalska mają po tyle samo lat. Za 6 lat będą mieć łącznie 80 lat. Ile lat ma każde z nich ?

x - wiek pan

3. Ojciec jest trzy razy starszy od syna. Razem mają 60 lat. Ile lat ma każdy z nich ?

x - wiek syna |15
3x - wiek ojca | 45
3x + x = 60
4x = 60 /:4
x = 15


a) Dopasuj równania do odpowiednich zadań.
A. z+6+z+6=60
B. y+(y-5)=75
C. x+ 1/3x=60

b) Co oznacza z w równaniu A. ? A co y w B. ? Co oznacza x w równaniu C. ?
c) Do każdego zadania ułóż po je4szcze jednym, innym równaniu.
d) Rozwiąż wszystkie trzy zadania ! .

1B
2A
3C.
4 4 4
2010-01-05T19:12:02+01:00
Zad 1
x-wiek mamy
x+5 -wiek taty
75 lat-suma lat mamy i taty

x+x+5=75 |-5
2x=75-5
2x=70 |:2
x=35-wiek mamy
x+5=40 -wiek taty

Zad 2
x -wiek Pani Kowalskiej
x -wiek Pana Kowalskiego
80-suma ich wieków za 6 lat

x+6+x+6=80
2x=80-6-6
2x=68 |:2
x=34- wiek pani kowalskiej i pana kowalskiego

Zad 3
x-wiek syna
3x -wiek ojca
60-suma wieków syna i ojca

x+3x=60
4x=60 |:4
x=15 -wiek syna
3x=45 -wiek ojca
1 5 1
2010-01-05T20:54:29+01:00
1. dane:
x-5-wiek mamy
x-wiek taty
x+x-5=75
2x-5=75
2x=75+5
2x=80 /:2
x=40
x-5=35
Odp:Mama ma 35 lat a tata ma 40 lat.

2.
x-wiek pani i pana kowalskiego teraz
x + 2*6=x+12 -wiek pani i pana kowalskiego za 6 lat
2x+12=80
2x=80-12
2x=68 /:2
x=34
Odp: Mają po 34 lata.

3.x-wiek syna
3x-wiek ojca
3x+x=60
4x=60 /:4
x=15
15*3=45

Odp: Syn ma 15 lat a ojciec 35 .


A.2
B.1
C.3

b) "z" w równaniu "a" oznacza wiek Pani i Pana Kowalskiego teraz
c)1.y+(y-5)=75
2.z+6+z+6=60
3.x+ 1/3x=60
d)rozwiązane ;)

3 4 3