Ile razy kometa Halleya jest cięższa od wieży Eiffla obliczyć na podstawie danych kometa Halleya - masa w kg 2×10¹⁴
Wieża Eiffla - masa w kg 10⁷

z ilu boków o przeciętnej masie składa się piramida Cheopsa ?
dane Piramida Cheopsa - masa w kg 6× 10⁹
przeciętny bok z piramidy - masa w kg 2500

1

Odpowiedzi

2009-09-20T16:34:08+02:00
1)2×10¹⁴/10⁷=2×10⁷
2)6×10⁹/25×10²=0,24×10⁷=24×10⁵