Mam do rozwiązania 5 zadań.

1. Podaj nazwy pierwiastków o konfiguracji elektronowej:
a)1s²2s²2p⁵ b)1s²2s²2p⁶3s²3p¹ c)1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²
uzasadnij ich położenie w ukłdzie okresowym

2. Napisz konfigurację elektronową zewnętrznej powłoki elektronowej atomu:
a) S b) CL c) Si

3.Jaką liczbę atomową ma pierwiastek o konfiguracji elektronowej
a) 1s²2s² b)1s²2s²2p⁶2s²3p⁶4s²3d⁷ c)1s²2s²2p³

4. Na czym polega różnica pomiędzy
a) atomem glinu AL i kationem glinu AL³⁺
b)atomem siarki S i atomem siarki S²⁻
dlaczego tworzą się te jony

5. napisz równania elektronowe następujących przemian:
1)Mg-->Mg²⁺ 2)Ca²⁺--->Ca 3)Na---->Na⁺ 4) O-->O²⁻ 5) Cl⁻-->Cl

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T20:13:35+01:00
1.
a) fluor
b) glin
c) wapń
Nie wiem jak uzasadnić położenie tych pierwiastków.

2.
a)
S 3s²p⁴
b)
Cl 3s²p⁵
c)
Si 3s²p²

3
a) 3 b) 27 c) 7

4.
Atom glinu ma konfigurację elektronową 1s²2s²p⁶3s²p¹
kation glinu ma konfigurację elektronową 1s²2s²p⁶,
powstał poprzez oderwanie 3 elektronów z zewnętrznej powłoki.
Atom siarki ma konfigurację elektronową 1s²2s²p⁶3s²p⁴
anion siarki ma konfigurację elektronową 1s²2s²p⁶3s²p⁶
i powstał poprzez dodanie do ostatniej podpowłoki, ostatniej powłoki 2 elektronów. Jest stabilny ponieważ ma taką samą konfigurację elektronową jak argon, który jest gazem szlachetnym.

5.
a) Mg -2e⁻ -> Mg²⁺
b) Ca²⁺ +2e⁻ -> Ca
c) Na -1e⁻ -> Na⁺
d) O + 2e⁻ -> O²⁻
e) Cl⁻ -1e⁻ -> Cl⁰