Proszę o pomoc!!

Utwórz 24 wzory soli i podaj ich nazwę.
Te wzory mają być z każdą resztą z wymienionych poniżej:
W nawiasie wartościowość
Cl (1)
S (2)
NO3 (1)
PO4(3)
CO3 (2)
SO4 (2)
Wzory z tymi 4 metalami
Mg (2)
Na (1)
Fe(3)
Pb (4)

Bardz, bardzo proszę o NAZWY.
DAJĘ NAJ:)

1

Odpowiedzi

2012-10-24T12:03:46+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

MgCl₂ - chlorek magnezu  

 NaCl - chlorek sodu
 FeCl₃ - chlorek żelaza(III)
 PbCl₄ - chlorek ołowiu(IV)
 MgS - siarczek magnezu

 Na₂S - siarczek sodu
 Fe₂S₃ - siarczek żelaza(III)
 PbS₂ - siarczek ołowiu(IV)

 NaNO₃ - azotan(N)sodu 
 Mg(NO₃)₂ - azotan(V)magnezu
 Fe(NO₃)₃ - azotan(V) żelaza(III)
 Pb(NO₃)₄ - azotan(V) ołowiu(IV)

 Na₃PO₄ - fosforan(V) sodu 
 Mg₃(PO₄)₂ - fosforan(V) magnezu 
 FePO₄ - fosforan(V) żelaza(III)
 Pb₃(PO₄)₄  - fosforan(V) ołowiu(IV)

 Na₂CO₃ - węglan sodu 
 MgCO₃ - węglan magnezu
 Fe₂(CO₃)₃  - węglan żelaza(III)
 Pb(CO₃)₂ - węglan ołowiu(IV)

 Na₂SO₄ - siarczan(VI) sodu 
 MgSO₄ - siarczan(VI) magnezu
 Fe₂(SO₄)₃ - siarczan(VI) żelaza(III)
 Pb(SO₄)₂ - siarczan ołowiu(IV)