Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-20T15:14:00+02:00
Liczba: xy, x∈{1,2,3,4,5,6,7,8,9}, y∈{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
x+y=9 => y=9-x

Liczba xy to 10x+y
Liczba yx to 10y+x

10y+x<(10x+y)/2
20y+2x<10x+y
19y<8x
y<8/19 x

y<8/19 x
y=9-x

9-x<8/19 x
9 < 27/19 x
x > 6,(3)

czyli:
x=7, y=2 => 72
x=8, y=1 => 81
x=9, y=0 => 90 [kwestia sporna, czy 09 zaliczać jako złe rozwiązanie, czy jako 9]
1 1 1
2009-09-20T16:14:11+02:00
X-cyfra jedności
y- cyfra dziesiątek
10y +x - szukana liczba dwucyfrowa

Należy rozwiązać układ:
x+y=9
10x+y<1/2(10y+x)
1 1 1