Chodzi o sonet "Do trupa". Zadanie brzmi: Swoje wnioski z uważnej lektury wiersza zamieść w krótkiej wypowiedzi łączącej elementy analizy i interpretacji. Wypowiedź skomponuj, rozwijając zamieszczone niżej fragmenty zdań. Aby Twój komentarz był przekonujący, wzbogać go cytatami.
Kompozycja wiersza jest oparta na zasadzie...
Zasadę tę (lub zasady) realizuje poeta poprzez...
Dwa pojęcia, dwa stany duszy i ciała - ... i ... zostały w tym wierszu...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T19:12:52+01:00
Poeta posługuje się konceptem polegającym na porównaniu osoby zakochanej (podmiot liryczny) do trupa: "leżysz zabity i jam jest zabity". Sjednak, że trupa dotknęła śmiertelna strzała, a jego-strzała miłosna.
Cały wiersz zbudowany jest na zasadzie antytez zestawia śmierć z miłością.
"Ty jednak milczysz,a mój język kwili".
Śmierć niekojarzy się tutaj negatywnie, w porównaniu z miłością jest szczęśliwym wybawieniem, o którym marzy zakochany..

Prosze bardzo :)
2 3 2