Odpowiedzi

2009-09-20T15:22:12+02:00
Rysunek do zadania w załączniku:
Obliczamy drogę jaką pokonał pod tym kątem:
v = s/t
s = v*t
od razu zamieniamy prędkość na m/s
216*1000/3600 = 2160/36 = 60 m/s
s = 60 m/s * 10s = 600 m.

Obliczamy wysokość z sinusa:
sinα=h/s
sin20°= 0,3420
0,3420 = h/600m
h = 600* 0,3420
h = 205,2 metrów.

Odpowiedz: Samolot po 10 s wzniesie się na wysokość 205,2 metrów.
4 5 4