1)Wyraź podane powierzchnie we wskazanej jednostce..
[cm2] 27,5dm2
0,1m2
2,5m2
1500m2
[m2]
0,5km2
2km2
12500cm2
2500dm2

Zamień na ary
0,02ha 3200m2 0,5km2
Zamień na hektary
320000m2 8000a 0,7km2
Zamień na metry kwadratowe
250a 0,4ha 1/4a 2,7ha

3

Odpowiedzi

2010-01-05T19:18:38+01:00
27,5dm2= 275cm2
0,1m2= 100cm2
2,5m2= 2500cm2
1500m2= 150000cm2
[m2]
0,5km2 = 500 000 m2
2km2= 2 000 000m2
12500cm2= 1,25m2
2500dm2= 25m2

Zamień na ary
0,02ha =2 ary
3200m2 =32 a
0,5km2= 5000 a
Zamień na hektary
320000m2 =?
8000a = 80h
0,7km2 = 70 ha
Zamień na metry kwadratowe
250a = 25000 m2
0,4ha = 4000 m2
1/4a = 25 m2
2,7ha = 27000 m2
1 3 1
2010-01-05T19:22:08+01:00
27,5dm2=
0,1m2=1000
2,5m2=25000
1500m2=1500000

0,5km2=500000
2km2=2000000
12500cm2=1,25
2500dm2=

Zamień na ary
0,02ha =2
3200m2 =32
0,5km2=5000
Zamień na hektary
320000m2=32
8000a =8
0,7km270
Zamień na metry kwadratowe
250a =25000
0,4ha =40
1/4a=25
2,7ha =27000
2010-01-05T19:24:42+01:00
1)
27.5dm2 to 2750cm2
0,1m2 to 1000cm2
na cm2
2,5m2 to 25000cm2
1500m2 to 15000000cm2

na m2
0,5km2 to 500000m2
2km2 to 2000000m2
12500cm2 to 1,25m2
2500dm2 to 25m2

na ary
0,02ha to 2 a
3200m2 to 32 a
0,5km2 to 5000 a

na ha
320000m2 to 32 ha
8000a to 80 ha
0,7km2 to 70 ha

na m2
250a to 25000m2
0,4ha to 4000m2
1/4a to 25m2
2,7ha to 27000m2