Odpowiedzi

2010-01-05T19:13:01+01:00
Różnice:
Kościół katolicki:
chrzest przez polanie głowy
komunia pod jedną postacią (chleba)
na czele Kościoła stoi papież sprawujący władzę nad wszystkimi wiernymi na świecie; jest także następcą Piotra
K.k uznaje, iż Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna

Kościół prawosławny
chrzest przez 3-krotne zanurzenie w wodzie
komunia pod 2 postaciami- chleba i wina
zakaz oddawania czci rzeźbom, udzielania odpustów
nie uznają czyśca, Niepokalanego Poczęcia i Wniebowstąpienia NMP, prymatu papieża, dogmatu jego nieomylności
religia ma w każdym kraju oddzielną władzę
2 2 2
2010-01-05T19:13:26+01:00
Kościół katolicki:
chrzest przez polanie głowy
komunia pod jedną postacią (chleba)
na czele Kościoła stoi papież sprawujący władzę nad wszystkimi wiernymi na świecie; jest także następcą Piotra
K.k uznaje, iż Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna

Kościół prawosławny
chrzest przez 3-krotne zanurzenie w wodzie
komunia pod 2 postaciami- chleba i wina
zakaz oddawania czci rzeźbom, udzielania odpustów
nie uznają czyśca, Niepokalanego Poczęcia i Wniebowstąpienia NMP, prymatu papieża, dogmatu jego nieomylności
religia ma w każdym kraju oddzielną władzę
2010-01-05T19:17:16+01:00
W Kościele katolickim Tradycja obok Pisma Świętego jest źródłem Objawienia Bożego, w prawosławnym nie

W katolickim Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, w prawosławnym od Ojca przez Syna

W katolickim Komunia pod jedną postacią, w prawosławnym pod dwiema

Kościół prawosławny nie uznaje zwierzchnictwa papieża