Odpowiedzi

2010-01-05T19:17:10+01:00
POZYTYWNE ZNACZENIE BAKTERII:

1. Dzięki bakteriom przyroda nieożywiona może funkcjonować
2. Bakterie wspomagają wiele roślin uprawnych (np. łubin, soja, fasola) pozwalając im rosnąć
na mało żyznych glebach
3. Wychwytują one gazowy azot z powietrza, wypełniając przestrzeń między grudkami ziemi i
przekształcają go w formę dostępną dla roślin
4. Bakterie żyjące w układzie pokarmowym ułatwiają rozkład celulozy
5. Bakterie żyjące w jelicie człowieka pomagają rozłożyć nie strawione cząsteczki pokarmu,
dostarczają też witaminy
6. Do wytwarzania kefirów, jogurtów oraz innych produktów mlecznych i kiszonych potrzebne
są bakterie
7. Bakterie rozkładają zanieczyszczenia w biologicznych oczyszczalniach ścieków


NEGATYWNE ZNACZENIE BAKTEII:

1. Bakterie wywołują wiele chorób, niektóre z nich mogą być zagrożeniem dla życia człowieka
(np. gruźlica, zapalenia płuc, czerwonka bakteryjna, wywołują również zatrucia
pokarmowe)
2. Przyczyniają się do psucia (gnicia) żywności
3. Niszczą wiele materiałów przemysłowych
4. Uwalniają azot od atmosfery