Przetłumacz !!

1. Computers will replace teachers.
2.Most houses will use solar energy.
3.Doctors will find a cure for AIDS.
4.Astronauts will land on a new planet.
5.Most people will drive electric cars.
6.Women will earn more money than men.
7.There won't be as many poor people in the world.
8.Most people will work in offices.
9.We won't kill animals for food.
10.Children won't go to school.
11.People won't live in family groups.
12.A lot of people will move from the country to cities.
13.People won't write letters.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T19:25:22+01:00
1. Komputery zastąpią nauczycieli.
2.Większośc domów będzie uzywac energii słonecznej.
3.Lekarze wynajdą lek na AIDS.
4.Astronauci wylądują na nowej planecie.
5.Większośc ludzi będzie jeździła elektrycznymi samochodami.
6.Kobiety będą zarabiały więcej niż mężczyźni.
7.Nie będzie tak dużo biednych ludzi na świecie.
8.Większośc ludzi będzie pracowac w biurach.
9.Nie będziemy zabijac zwierząt dla mięsa.
10.Dzieci nie pójdą do szkoły.
11.Ludzie nie będą żyli w grupach rodzinnych.
12.Mnóstwo ludzi przeprowadzi się ze wsi do miasta.
13.Ludzie nie będą pisac listów.
1 5 1