Odpowiedz na pytania:

1)W jakich Chrystusa mają udział wierni ?
2)Na czym polega udział wiernych w funkcjach :Kapłańskiej,prorockiej i królewskiej?
3)W jaki działa na na nas Duch Święty?
4)Na czym powinna polegać nasza współpraca z łaską Bożą?
5)Kto przyniósł światu pokój?
6)Kto wspiera kościół w dążeniu do życia w pokoju
7)Jak możemy wspierać kościół w trosce o zachowanie pokoju na świeci
Z góry dzięki i prosze szybko :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T22:38:20+01:00
1. nie wiem
2. kapłan :
nauka ludzi, przemiana się w chrystusa poczas skaramentu pokuty i pojednania, pogłebianie naszej wiary, przemina życiodajnego pokarmu
prorocy : w piśmie św. przypowiadali przyjście mesjarza
królwska : nie wiem
3. w różny sposób:
- oddawanie chwały i czci bogu
- wyznawanie własnej wiary
- szczerą spowiedz
4. powiniśmy być w stanie łaski uświecającej [ po spowiedzii] jak najczesniej przyjmować życiodajny pokarm i modlić sie
5. Bog przez swojego syna Jezusa Chrystusa
6. papież, kapłani, iostry zakonne i zakonnicy
7. po przez reagowanie na złe zachowania, czynienie, dobra pomoc innym, nie ustanną modlitw z porśbą o pomoc i pokój
2 5 2