Napisz wzory sumaryczne:
tlenek węgla(II), tlenek węgla(IV), tlenek siarki(VI), tlenek siarki(IV), tlenek krzemu(IV), tlenek fosforu(III), tlenek fosforu(V), tlenek azotu(I), tlenek azotu(II), tlenek azotu(III), tlenek azotu(V), tlenek choloru(III), tlenek chloru(VII), tlenek miedzi(II), tlenek miedzi(I), tlenek żelata(III), tlenek glinu, wodorotlenek litu, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek berylu, wodorotlenek magnezu, wodorotlenek wapnia, wodorotlenek baru, wodorotlenek miedzi(I), wodorotlenek miedzi(II), wodorotlenek glinu, wodorotlenek żelaza(III), zasada amonowa, kwas chlorowodorowy, kwas siarkowodorowy, kwas azotowy(III), kwas zaotowy(V) ,kwas węglowy, kwas metakrzemowy, kwas ortofosforowy(V), kwas chlorowy(VII), chlorek sodu, chlorek potasu, siarczek potasu, siarczan(IV) sodu, siarczan(IV) potasu , siarczan (IV) wapnia, siarczan(IV) magnezu, siarczan(VI) sodu, siarczan(VI) potasu, siarczan(VI) wpania, siarczan(VI) magnezu, węglan sodu, węglan potasu, węglan wpania, węglan magnezu , azotan(V) potasu, azotan(V) litu, azotan (v)wapnia, azotan(V) magnezu, ortofosforan(V) potasu, ortofosforan(v) sodu, ortofosforan(v) litu

Napisz nazyw dla :
CaSO3, MgSO3, Na2SO4, K2SO4, CaSO4, MgSO4, Na2CO3, K2CO3,MgCO4, KNO3, LiNO3, Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, K3PO4, Li3PO4, KCLO4

prosze o zrobienie bo od tego zalezy moja ocena z chemi
z góry dziękuje ;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T20:29:44+01:00
1. tlenek węgla(II) - CO
tlenek węgla(IV) - CO2
tlenek siarki(VI) - SO3
tlenek siarki(IV) - SO2
tlenek krzemu(IV) - SiO2
tlenek fosforu(III) - P2O3
tlenek fosforu(V) - P4O10
tlenek azotu(I) - N2O
tlenek azotu(II) - NO
tlenek azotu(III) - N2O3
tlenek azotu(V) - N2O5
tlenek choloru(III) - Cl2O3
tlenek chloru(VII) - Cl2O7
tlenek miedzi(II) - CuO
tlenek miedzi(I) - Cu2O
tlenek żelaza(III) - Fe2O3
tlenek glinu - Al2O3
wodorotlenek litu - LiOH
wodorotlenek sodu - NaOH
wodorotlenek potasu - KOH
wodorotlenek berylu - Be(OH)2
wodorotlenek magnezu - Mg(OH)2
wodorotlenek wapnia - Ca(OH)2
wodorotlenek baru - Ba(OH)2
wodorotlenek miedzi(I) - CuOH
wodorotlenek miedzi(II) - Cu(OH)2
wodorotlenek glinu - Al(OH)3
wodorotlenek żelaza(III) - Fe(OH)3
zasada amonowa - ogólnie nie istnieje, istnieją tylko jony
kwas chlorowodorowy - HCl(aq)
kwas siarkowodorowy - H2S(aq)
kwas azotowy(III) - HNO2
kwas zaotowy(V) - HNO3
kwas węglowy - H2CO3
kwas metakrzemowy - H2SiO3
kwas ortofosforowy(V) - H3PO4
kwas chlorowy(VII) - HClO4
chlorek sodu - NaCl
chlorek potasu - KCl
siarczek potasu - K2S
siarczan(IV) sodu - Na2SO3
siarczan(IV) potasu - K2SO3
siarczan (IV) wapnia - CaSO3
siarczan(IV) magnezu - MgSO3
siarczan(VI) sodu - Na2SO4
siarczan(VI) potasu - K2SO4
siarczan(VI) wpania - CaSO4
siarczan(VI) magnezu - MgSO4
węglan sodu - Na2CO3
węglan potasu - K2CO3
węglan wpania - CaCO3
węglan magnezu - MgCO3
azotan(V) potasu - KNO3
azotan(V) litu - LiNO3
azotan (v)wapnia - Ca(NO3)2
azotan(V) magnezu - Mg(NO3)2
ortofosforan(V) potasu - K3PO4
ortofosforan(v) sodu - Na3PO4
ortofosforan(v) litu - Li3PO4

2. CaSO3 - siarczan(IV) wapnia
MgSO3 - siarczan(IV) magnezu
Na2SO4 - siarczan(VI) sodu
K2SO4 - siarczan(VI) potasu
CaSO4 - siarczan(VI) wpania
MgSO4 - siarczan(VI) magnezu
Na2CO3 - węglan sodu
K2CO3 - węglan potasu
MgCO3 - węglan magnezu
KNO3 - azotan(V) potasu
LiNO3 - azotan(V) litu
Ca(NO3)2 - azotan(V) wapnia
Mg(NO3)2 - azotan(V) magnezu
K3PO4 - fosforan(V) potasu
Li3PO4 - fosforan(V) litu
KCLO4 - chyba nadchloran potasu