Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T22:18:35+01:00
Osiągnięcia
- Monteskiusz francuski filozof prawa oraz pisarz twórca literatury pięknej.
Główne dzieło prawnicze ''O Duchu Praw''
Główne dzieło literackie ''Listy Perskie''
Był on autorem słynnego trójpodziału władzy państwowej na władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą.

Osiągnięcia
- Jan Jakub Rousseau z pochodzenia Szwajcar z Genewy całe niemal życie mieszkał we Francji. Filozof społeczny główne dzieło ''Umowa Społeczna''

2 4 2