Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T19:31:31+01:00
-2.5
0.923077
-1
-1.615385
25
40
-40
-0.5 musisz sobie zaokrąglić;)
2010-01-05T20:01:09+01:00
2,75 : (-1 i jedna dziesiąta)=²⁷⁵/₁₀₀:(-¹¹/₁₀)=²⁷⁵/₁₀₀*(-¹⁰/₁₁)=
-²⁵/₁₀=-2⁵/₁₀=-2¹/₂
(-3) : (-3,25)=(-³/₁):(-³²⁵/₁₀₀)=(-³/₁)*(-¹⁰⁰/₃₂₅)=³⁰⁰/₃₂₅=¹²/₁₃
⁹/₂ : (-4,5)=⁹/₂:(-⁴⁵/₁₀)=⁹/₂*(-¹⁰/₄₅)=-⁹⁰/₉₀=-1
4,2 : (-2,6)=⁴²/₁₀:(-²⁶/₁₀)=⁴²/₁₀*(-¹⁰/₂₆)=-⁴²⁰/₂₆₀=-2
-15: (-0.6)=-¹⁵/₁:(-⁶/₁₀)=-¹⁵/₁*(-¹⁰/₆)=¹⁵⁰/₆=25
-6.4 : (-0.16)=-⁶⁴/₁₀:(-¹⁶/₁₀₀)=-⁶⁴/₁₀*(-¹⁰⁰/₁₆)=⁶⁴⁰⁰/₁₆₀=40
4.4 : (-0.11)=⁴⁴/₁₀:(-¹¹/₁₀₀)=⁴⁴/₁₀*(-¹⁰⁰/₁₁)=-⁴⁴⁰⁰/₁₁₀=-40
-(-0.6) : (-1.2)=-(-⁶/₁₀):(-¹²/₁₀)=⁶/₁₀*(-¹⁰/₁₂)=-⁶⁰/₁₂₀=-¹/₂