1. I,II,III Zasada Dynamiki Newtona-podać postać słowną,matematyczną i graficzną.

2.Jaką siłą przyciągała Ziemia Ciebie gdy Byłeś noworodkiem[3,5kg],a z jaką siłą przyciąga Ciebie teraz gdy jesteś dorosłym człowiekiem?

3.Prawa fizyczne-podać postać słowną ,matematyczną i graficzną.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-20T16:52:09+02:00
I Zasada Dynamiki Newtona
Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły równoważa się,to w inercjalnym układzie odniesienia pozostaje ono w spoczynku lub porusza sie ruchem jednostajnym po lini prostej.

2.10N-1Kg
3,5kg*10N=35m/s²

dorosły twoja waga (50kg)*10N= 500m/s²