Pomnóż obie stony rónania przez taką liczbę, aby współczynnik przy zmiennej y był równy -2:

a) x+2y=-13
b) 3x +y=-5
c) -x+4y=2
d) x - 1/2y=1
e) 3x - 3y=1
f) x+3/4y =0

Równania podane w powyższym zadaniu przekształć tak. aby współczynnnik przy zmiennej x był równy 2.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T19:39:35+01:00
A) x+2y=-13/ x(-1)
-x-2y=13
b) 3x +y=-5/ x(-2)
-6x-2y=10
c) -x+4y=2/ :2
1/2x+2y=1
d) x - 1/2y=1/ x(-4)
-4x+2y=4
e) 3x - 3y=1/ :(-1,5)
-2x+2y= 2/3
f) x+3/4y =0

a) x+2y=-13/ x2
2x+4y=-26
b) 3x +y=-5/ :1,5
2x+0,5y=3 i 1/3
c) -x+4y=2/ x(-2)
2x-8y=-4
d) x - 1/2y=1/ x2
2x-1y=2
e) 3x - 3y=1/ :1,5
2x-2y=1/3
f) x+3/4y =0/ x2
2x+1,5y=2