1. Statek przepłynął 18 km. między dwiema przystaniami w ciągu 2h 15 minut. Ile kilometrów przepłynie statek w tych samych warunkach w ciągu 1,5 h ?

2. Mapa sporządzona jest w skali 1 : 2 500 000. Odległość między dwoma miastami na tej mapie jest równa 5 cm. Jaka jest odległość między tymi miastami w terenie ?

2

Odpowiedzi

2010-01-05T19:40:45+01:00
1. 2h15min = 135min
1,5h = 90min
18000m : 135 ≈ 133m/1min
133 × 90 = 11970m = 11km 970m
Odp. Statek przepłynął 11km 970m

2. 1cm (na mapie) = 25km
5 × 25 = 125km
Odp. Odległość wynosi 125km
1 5 1
2010-01-05T19:41:34+01:00
1. 135 min ---- 18 km
90 min ----- x
x = 90 × 18/135
x = 36/3
x= 12 km
statek przepłynie 12 km.

2. 2 500 000 cm × 5 cm = 12 500 000 cm = 125 km

Odp. W terenie jest to 125 km.
1 5 1