Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T00:24:20+01:00
Uses crt;
var stala,podatek_p,podatek_l,wynik:byte;
const stala:=100;

begin
writeln('Podaj podatek (bez znaku %)');
readln(podatek_p);
podatek_l:=podatek_p/100;
wynik:=stala+stala*podatek_l;
writeln('Cena brutto to ', wynik);
repeat until keypressed;
end.