Odpowiedzi

2010-01-05T19:44:54+01:00
Http://portalwiedzy.onet.pl/36976,,,,absolutyzm,haslo.html
Jest to forma ustroju polegająca na przejęciu przez panującego całkowitej i niepodzielnej władzy.
2010-01-05T19:45:14+01:00
Absolutyzm polityczny – to pogląd z dziedziny myśli politycznej, wg którego jest dobrze uzasadnione, by władza przysługująca jednemu człowiekowi lub grupie ludzi sprawujących ją w państwie przysługiwała im bez ograniczeń, przy czym ma się na myśli ograniczenia prawne, a czasem nawet moralne.

Władzę absolutną można sprawować w ramach rozmaitych ustrojów i nie jest ona ograniczona tylko do monarchii absolutnej. Absolutyzm władzy polega nie tyle na formalnej stronie ustroju, lecz na tym kto w rzeczywistości sprawuje władzę i czy osoba lub grupa ją sprawująca jest ograniczona prawnie, np. przez konstytucję, czy też stoi całkowicie ponad prawem.1. Indianie
2. Kolonia
3. Konstytucja
4. Epidemia
5. Holandia