Odpowiedzi

2010-01-06T15:25:30+01:00
Absolutyzm, forma ustroju politycznego, polegająca na skupieniu w ręku monarchy całości władzy (monizm): ustawodawczej, co wyrażała zasada: "Quod principi placuit, legis habet vigorem", czyli: "To, co podoba się władcy, ma moc prawa", oraz wykonawczej i sądowniczej (władca był najwyższym sędzią). Całość władzy, tzw. absolutum dominium, polegała na jednoczesnym niepodleganiu żadnemu aparatowi kontrolnemu.

Cechami absolutyzmu były: scentralizowany aparat państwowy, składający się z fachowych, przygotowanych do pełnienia funkcji państwowych urzędników, silna jednolita armia, dobrze zorganizowany aparat biurokratyczny, dążenia do uniezależnienia się Kościoła, osłabienie pozycji szlachty i duchowieństwa.

nie wiem dokładnie czy o to ci chodziło :)