Rozwiąż:
1.Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 5 moli siarczanu(VI)magnezu w 2 kg wody.

2.Zamieszano 100g 30-procentowego roztworu azotanu(V)sodu z 500g. wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Prosiłabym o dokładne rozpisanie rozwiązania:)

2

Odpowiedzi

2010-01-05T22:16:21+01:00
1.Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 5 moli siarczanu(VI)magnezu w 2 kg wody.

a. Obliczam ile waży 1 mol MgSO4 (a więc de facto jego masę molową).
M(MgSO4)=M(Mg)+M(S)+4M(O)=24g/mol +32g/mol+4×16=120g/mol
A więc 5 moli tegoż związku będzie ważyć 5 razy więcej, a więc
600g.

b. Obliczam stężenie procentowe ze znanego wszystkim wzoru
C%=(ms/[ms+mr])×100%, gdzie ms to masa substancji a mr to masa rozpuszczalnika. Podstawmy do wzoru wartości liczbowe(ms=600g, mr=2000g)
C%=(600g/[600g+2000g])×100%=23,0769%≈23,1%

c. Odp: Stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 5 moli siarczanu(VI)magnezu w 2 kg wody wynosi około 23,1%


2.Zamieszano 100g 30-procentowego roztworu azotanu(V)sodu z 500g. wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

a. Obliczam ile gramów NaNO₃ znajduje się w roztworze wyjściowym metodą proporcji.
100g-100%
x g - 30%, a zatem x=30 gramów (co można było oszacować bez obliczeń)

b. Wiedząc ile mamy gramów soli, możemy obliczyć stężenie procentowe nowo powstałego roztworu.
Za masę substancji (ms) przyjmujemy oczywiście 30g
Masę rozpuszczalnika (mr) przyjmujemy za 500g+70g=570g.

c. Podstawiamy otrzymane dane do wcześniej podanego wzoru
C%=(ms/[ms+mr])×100%
C%=(30g/[30g+570g])×100%=5%

d. Odp: Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 5%.

Jeśli w powyższych odpowiedziach jest coś, czego nie rozumiesz- pisz na GG, bo na wiadomość prywatną najprawdopodobniej nie odpiszę. ;-) Pozdrawiam!

4 5 4
  • Użytkownik Zadane
2010-01-05T22:23:47+01:00
1.masa rozpuszczalnika=2kg
masa soli =600g=0,65mole MgSO₄=120g*5=600g
masa roztworu =masa rozpuszczalnika+masa subst=2,6kg
St.procentowe=masa subst/m roztworu *100%
st=(0,6/2,6)*100%=23%

2. 100g 30% roztw.
30g soli +70g wody

100g roztw+500gwody =600g roztworu
masa subst = 30g
st.=30/600*100% =5%
1 5 1