Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T12:31:16+01:00
Dzięki realizacji programu stabilizacji i programu zmian systemowych osiągnięto :
równowagę na rynku,
rozwój prywatnej przedsiębiorczości,
zahamowano wzrost inflacji,
zrównoważenie budżetu państwa