Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-07-31T09:51:22+02:00

Oddychanie komórkowe to proces utleniania biologicznego.Polega on na rozkładzie substancji organicznych z wydzielaniem energii.Jest to przykład katabolizmu czyli rozpadu związków organicznych na proste związki nieorganiczne i uwolnienie energii.Natomiast  proces fotosyntezy to proces w wyniku którego z dwutlenku węgla i wody przy udziale energii świetlnej i w obecnosci chlorofilu wytwarza cukry i tlen.

Oddychanie komórkowe wydziela energię,a fotosynteza do swojego procesu potrzebuję energii do rozbicia cząsteczki wody. 

Porównując proces fotosyntezy z procesem oddychania mozemy powiedzieć,że:

-w wyniku procesu fotosyntezy energia słoneczna zostaje zmagazynowana w wyprodukowanych z dwutlenku węgla i wody związkach organicznych

-oddychanie jest procesem,w którym na skutek spalania związków organicznych zostaje uwolniona energia oraz powstaje dwutlenek i woda. 

2 5 2