Odpowiedzi

2010-01-06T11:16:53+01:00
Charakterystyczny dla kultury hellenistycznej jest:
--uniwersalizm
--kosmopolityzm
--indywidualizm [kierunki filozoficzne:stoicyzm,epikureizm,cynizm]
--synkretyzm religijny
--tworzy się wspólny język grecki [koine]
--rozwija się piśmiennictwo
--wysoki poziom nauki [matematyka,astronomia,geografia,medycyna]
--rozwój techniki
--rozwój architektury
--rozwój sztuk plastycznych [głównie rzeżba]
--rozwój literatury i poezji [starożytna]
Od połowy III w.p.n.e.wskutek wojen,ruchów społecznych,wpłwów Rzymian rozkwit kultury hellenistycznej uległ zachamowaniu,lecz znalazła ona swą kontynuację w kulturze bizantyjskiej.

Mam nadzieję,że te informacje pomogą ci w twojej pracy.Możesz ropisać to inaczej.
5 3 5