1)Szybkość łódki płynącej z prądem ma wart. 3m/s, a pod prąd 0,5 m/s. Szybkość tej łódki na stojącej wodzie miałaby wartość:
2)Ciało poruszające się po linii prostej ruchem jednostajnie przyspieszonym (v0 =0) przebywa w pierwszej sekundzie ruchu drogę 1 m. Droga przebyta w drugiej sekundzie ruchu wynosi:
3)Średnia gęstość pewnej planety jest równa gęstości Ziemi. Jeżeli masa planety jest dwa razy mniejsza od masy Ziemi, to przyspieszenie grawitacyjne na planecie ma wartość:

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-20T17:12:29+02:00
1)v₁-prędkość łodzi
v₂-prędkość rzeki
v₁+v₂=3
v₁-v₂=0,5
v₂=3-v₁z pierwszego równania
v₁-3+v₁=0,5
2v₁=3,5
v₁=1,75m/s
2)s=at²/2
a=2s/t²
a=2m/s²
s₂=2×4/2
s₂=4m droga przebyta po 2s
Δs=4m-1m=3m
3)M₁-masa planety
r₁-promień planety
M,r masa i promień Ziemi
M₁=½M
ρV₁=½ρV gęstości są takie same
V₁=½V
V=4/3πr³ objętość kuli
podstawiamy,4/3π skracamy r₁=r³√4/2
a=GM₁/r₁²-przyspieszenie planety
g=GM/r²-przyspieszenie Ziemi
a=g³√2
2009-09-20T17:56:09+02:00
1)v₁-prędkość łodzi
v₂-prędkość rzeki
v₁+v₂=3
v₁-v₂=0,5
v₂=3-v₁z pierwszego równania
v₁-3+v₁=0,5
2v₁=3,5
v₁=1,75m/s
2)s=at²/2
a=2s/t²
a=2m/s²
s₂=2×4/2
s₂=4m droga przebyta po 2s
Δs=4m-1m=3m
3)M₁-masa planety
r₁-promień planety
M,r masa i promień Ziemi
M₁=½M
ρV₁=½ρV gęstości są takie same
V₁=½V
V=4/3πr³ objętość kuli
podstawiamy,4/3π skracamy r₁=r³√4/2
a=GM₁/r₁²-przyspieszenie planety
g=GM/r²-przyspieszenie Ziemi
a=g³√2