Proszę o odpowiedzi na pytania...
1)Według czyjego planu została zbudowana arka?
2)Jakie znaczenie miał fakt, że do arki oprócz ludzi weszło po parze zwierzat kazdego rodzaju?
3)Jak długo trwał potop?
4)W pierwszych rozdzialach Ksiegi Rodzaju widzielismy Boga w roli twórcy.Jak został pokazany Bóg w czasie potopu?

NOE

Kiedy zas Pan widział,że wielka jest niegodziwosc ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciaż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się.Wreszcie Pan rzekł < Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchnie ziemi: ludzi , bydło,zwierzęta pwłzajace i ptaki podniebne,bo żauję, że ich stworzyłem>
Tylko Noego darzył Pan życzliwoscią (...)
A potem Pan rzekł do Noego ,Wejdz wraz z całą twa rodziną do arki, bo przekonałem się, ze tylko ty jestes wobec mnie prawy wsród tego pokolenia(...)
Noe wszedł z synami z zona swych synó do arki,aby schronić sie przed wodami potopu.Ze zwierzat czystych i nieczystych, z ptactwa i ze wszystkiego,co pełza po ziemi,po dwie sztuki, samiec i samica,przyszły do Noego,do arki,tak jak Bóg nakazał.

1

Odpowiedzi

2010-01-05T21:12:46+01:00
1.Arka została zbudowana wedłóg planu Noe.
2.Gdy wody ustały zwierzęta miały się rozmnożyć. 3.potop trwał przez 40 dni