Zadanie 4
Szynka zawiera 15% białka.Oblicz ile kilogramów białka znajduje się w 460kg szynki?

Zadanie 5
Zamień ułamki na procenty: 1/5= 2/4=

Zadanie 7
Oblicz ile procentów wyrazów w tym zdaniu stanowią wyrazy trzyliterowe.

Zadanie 8
Dane z tabelki zaznacz na kwadratowym diagramie procentowym.

Rodzaj Drzew|Powierzchnia (w ha)
Sosna | 30
Modrzew | 40
Dąb | 20
Inne | 10

1

Odpowiedzi

2009-04-02T21:40:35+02:00
4) 0,15*460=69
5) 1/5*100%=20% 2/4*100%=50%
7) 2/10*100%=20%
8) wybacz ale diagramu ci tu nie narysuję xd Narysuj kwardracik 10x10kratek i dla sosny zamaluj 30 dla modrzewia 40 dla dębu 20 i Inne 10