1.Ile jest wszystkich siedmiocyfrowych numerów telefonicznych zaczynających się od 62?

2.Ze zbioru liczb dwucyfrowych wybieramy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo, że wybierzemy liczbę podzielną przez 11.

PILNE! NA JUTRO!

1

Odpowiedzi

2010-01-05T20:54:42+01:00
1)
mamy do obsadzenia 5 miejsc, może być 9 cyfr w każdym miejscu, zatem

9*9*9*9*9= 59049

2)
moc zbioru to 89 ( liczby od 10 do 99)
liczba zdarzeń sprzyjających to 9 (11,22,33...99)

zatem prawdopodobieństwo tego zdarzenia to 9/89