Odpowiedzi

2010-01-05T20:13:40+01:00
Każdy obywatel Unii ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu

Europejskiego w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych

warunkach jak obywatele tego Państwa.
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T20:17:53+01:00
Każdy obywatel ma prawo przemieszczania się i pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego jako pracownik lub student lub jeśli jest objęty pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym i posiada wystarczające środki, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy społecznej. Członkowie rodziny obywatela Unii Europejskiej mają prawo przemieszczania się i pobytu w państwach członkowskich razem z tym obywatelem. Mogą oni wjechać do państwa członkowskiego
1 1 1