Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T18:37:44+01:00
• Faraon ustanawia Józefa zarządcą całego Egiptu,
• Coraz liczniejsze przybywanie Narodu Izraelskiego do Egiptu (spowodowane głodem).
• Coraz większa liczba ludności zamieszkująca Egipt (przede wszystkim Izraelici) .
• Niezadowolenie ówczesnego faraona (który nie pamiętał już Józefa) i jego rozkaz aby wszyscy Izraelici wykonywali ciężkie niewolnicze prace na rzecz Egiptu,
• Okrutny rozkaz faraona aby wymordować wszystkich nowonarodzonych Izraelickich chłopców.
• Uratowanie jednego z chłopców, Mojżesza poprzez włożenie go do koszyka i porzucenie w rzece,
• Znalezienie Mojżesza w rzece ona i zaopiekowanie się nim przez córkę faraona,
• Mojżesz światkiem okrucieństw Egipcjan na swoich rodakach,
• Zabicie, przez Mojżesza Egipcjanina który znęcał się nad Izraelitą,
• Gniew Faraona na Mojżesza i rozkaz zabicia go,
• Ucieczka Mojżesza z Egiptu,
• Modlitwy cierpiących Izraelitów do Boga o uwolnienie ich z niewoli,
• Wysłuchuje modlitw przez Boga,
• Objawienie się Boga Mojżeszowi w postaci gorejącego krzewu na górze Horeb,
• Powierzenie Mojżeszowi zadania uwolnienia Narodu Izraelskiego i zaprowadzenia go do Ziemi Obiecanej,
• Mojżesz Aaron wracają do Egiptu,
• Cud uczyniony przez Mojżesza (zamienienie laski w węża) przekonuje Izraelitów że nastał dla nich dzień wyzwolenia,
• Udanie się do faraona z prośbą o uwolnienie i odmowa faraona,
• Bóg zsyła na Egipt plagi,
• Nieustępliwość faraona,
• Ukaranie Egipcjan ostatnim nieszczęściem (śmierć synów pierworodnych),
• Uwolnienie Izraelitów z niewoli egipskiej ( dzień Paschy),
• Przejście Narodu Wybranego przez Morze Czerwone,
• Czterdziestoletnia Wędrówka Narodu Izraelskiego przez pustynie,
• Otrzymanie od Boga Tablicy 10 Przykazań, zawarcie Przymierza,
• Niewierność Narodu Wybranego,
• Wejście do Ziemi Obiecanej najwierniejszych izraelitów : Jozuego i Kaleba,
• Pozostanie Mojżesza i Ludu Izraelskiego na pustyni dopóki nie umrą wszyscy Ci, którzy okazali się niewiernymi,
• Śmierć Mojżesza.

Starałam się jak najlepiej pisać;)
4 4 4