Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T21:06:51+01:00
BOHATER ROMANTYCZNY:
-indywidualista
-poeta
-cierpi na chorobę wieku
-samotnik
-patriota
-wędrowiec
-nieszczęśliwie zakochany
-często szalony
-skłonności depresyjne, samobójcze
-wyobcowany ze społeczeństwa
ROMANTYZM-to epoka indywidualizmu we wszystkich dziedzinach sztuki.W jego obrębie funkcjonuje wiele nurtów, które łączy wspólna postawa ideowa:
-dążenie do podkreślenia własnej osobowości i odrębności
-bunt w imię indywidualności
-romantycy buntowali się przeciw skostniałej oświeceniowej formie i stylowi życia oraz normom krępującym wolność jednostki
-kontemplowali naturę, postulowali poznanie świata czuciem i sercem,a nie umysłem
-cenili mistycyzm i nastrojowość