Krzyżówka z historii.
1. Inaczej dobra królewskie
2.Podatek na wojsko z dochodów z dóbr królewskich
3. Wyższa izba parlamentu
4. Nazwa konstytucji uchwalonej na sejmie w Radomiu w 1505r.
5. Najwyższe instancje sądownicze w Rzeczypospolitej
6. Postulat szlachty domagającej sie wprowadzenia w zycie dawnych praw
7. Nazwa stanu, którego przedstawiciele byli wybierani do sejmu
8.Tam został wydany przywilej gwarantujacy szlachcie nietykalność majątkową
9.Tam zebrał się po raz pierwszy sejm walny
10. Członek izby poselskiej

1

Odpowiedzi

2010-01-05T20:38:43+01:00
1. królewszczyzna
2.nowa kwarta
3.senat
4.Nihil Novi
5.Sąd najwyższy
6.
7.szlachta lub magnateria
8.Piotrków
9.Piotrków
10.poseł
1 5 1