Pierwsze zadanie w załączniku!

2.Rzucamy trzy razy monetą.
Wypisz wyniki sprzyjające zdarzeniom:
A- wypadły co najmniej dwie reszki
B- wypadły co najwyżej dwie reszki
C- wypadły trzy reszki
Czy zdarzenia A i B się wykluczają?
Czy zdarzenia B i C są zdarzeniami przeciwnymi?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T10:32:52+01:00
2.Rzucamy trzy razy monetą.
Wypisz wyniki sprzyjające zdarzeniom:
O-wypadł orzeł
R-wypadła reszka

A- wypadły co najmniej dwie reszki -czyli dwie reszki lub trzy

O,R,R
R,O,R
R,R,O
R,R,R

B- wypadły co najwyżej dwie reszki -czyli dwie reszki, jedna, lub wcale

O,R,R
R,O,R
R,R,O
R,O,O
O,R,O
O,O,R
O,O,O

C- wypadły trzy reszki

R,R,R
Czy zdarzenia A i B się wykluczają? Odp.Nie,
bo mają wspólną część: -wypadły dwie reszki
O,R,R
R,O,R
R,R,O
Czy zdarzenia B i C są zdarzeniami przeciwnymi? Odp.Tak.
Bo dopełnieniem do zbioru A
R,R,R jest zbiór B

Zad. z załącznika
a)6^¹⁻√² × 6^¹⁺√²=6¹×6⁻√²×6¹×6√²=6¹⁺¹×6^√²⁻√²=6²×6⁰=36×1=36

b)
6⁴×9⁻⁴
----------=
4²×12⁻¹

(3×2)⁴×(3×3)⁻⁴
-----------------=
(2×2)²×(2×2×3)⁻¹

3⁴×2⁴×3⁻⁴×3⁻⁴
--------------------=
2²×2²×2⁻¹×2⁻¹×3⁻¹

3⁴⁻⁴⁻⁴×2⁴
------------=
2²⁺²⁻¹⁻¹×3⁻¹

3⁻⁴×2⁴
---------=
2²×3⁻¹

3⁻⁴⁻(⁻¹)×2⁴⁻²=3⁻⁴⁺¹×2²=3⁻³×2²=(⅓)³×4=¹/₂₇×4=⁴/₂₇
3 2 3