Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T20:41:00+01:00
Główne zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

zasada suwerenności narodu
zasada suwerenności i niepodległości RP
zasada legalizmu
zasada pomocniczości
zasada społecznej gospodarki rynkowej
zasada republikańskiej formy państwa (nazwa: Rzeczpospolita)
zasada reprezentacji politycznej
zasada demokratycznego państwa prawa
zasada podziału i równowagi władzy
zasada pluralizmu społecznego
zasada zrównoważonego rozwoju
zasada sprawiedliwości społecznej
zasada bezstronności religijnej, światopoglądowej i filozoficznej władz publicznych3 5 3