1.podaj z ilu atomów i jakich pierwiastków składają się podane cząsteczki.
SO₃-
CL₂O₅-
K³PO₄-
(NH₄)₂CO₃-

2.uzupełnij zapisy według przykłądu
przykład: 7AL₂O₃-7 CZĄSTECZEK, W KTÓRYCH SKŁAD WCHODZI ŁĄCZNIE 14 atomów glinu i 21 atomów tlenu
a)4 PbS
b) 3 KOH
c) 5 Br₂
d) 3 CO₂
E) 2 H₂SO₄
F).....................- 3 CZĄSTECZKI , W KTÓRYCH SKŁAD WCHODZĄ ŁĄCZNIE 3 ATOMY MIEDZI I 3 ATOMY SIARKI
g) ....................-5 cząsteczek tlenu w których skład wchodzi łącznie 10 atomów tlenu
h).....................-4 cząsteczki ,w których skład wchodzi .łącznie 8 atomów manganu i 28 atomów tlenu
i)......................- 2 cząsteczki , w których skład wchodzą łącznie 4 atomy wodoru i 2 atomy tlenuza rozwiazanie 2 zadań dam również ocenę do profilu dla pierwszej osobie dam najlepszą

1

Odpowiedzi

2016-10-31T13:26:38+01:00
1. SO₃- 1 atom siarki i 3 atomy tlenu
Cl₂O₅- 2 atomy chloru i 5 atomów tlenu
K³PO₄- 3 atomy potasu, 1 atom fosforu i 4 atomy tlenu
(NH₄)₂CO₃- 2 atomy azotu, 8 atomów wodoru, 1 atom węgla i 3 atomy tlenu

2. a) 4 PbS- 4 cząsteczki, w których skład wchodzi łącznie 4 atomy ołowiu i 4 atomy siarki
b) 3 KOH- 3 cząsteczki, w skład których łącznie wchodzi 3 atomy potasu, 3 atomy tlenu i 3 atomy wodoru
c) 5 Br₂- 5 cząsteczek, w skład których łącznie wchodzi 10 atomów bromu
d) 3 CO₂- 3 cząsteczki, w skład których łącznie wchodzi 3 atomy węgla i 6 atomów tlenu
e) 2 H₂SO₄- 2 cząsteczki w skład których łącznie wchodzą 4 atomy wodoru, 2 atomy siarki i 8 atomów tlenu
f) 3 CuS- 3 CZĄSTECZKI , W KTÓRYCH SKŁAD WCHODZĄ ŁĄCZNIE 3 ATOMY MIEDZI I 3 ATOMY SIARKI
g) 5 O2-5 cząsteczek tlenu w których skład wchodzi łącznie 10 atomów tlenu
h) 4 Mn2O7-4 cząsteczki ,w których skład wchodzi .łącznie 8 atomów manganu i 28 atomów tlenu
i)2 H2O- 2 cząsteczki , w których skład wchodzą łącznie 4 atomy wodoru i 2 atomy tlenu
2 5 2