Odpowiedzi

2010-01-06T15:16:50+01:00
Koncepcje były dwie.

- Koncepcja Federacyjna – Jej głównym zwolennikiem był Józef Piłsudski, popierany przez Polską Partię Socjalistyczną i innych licznych jego zwolenników. W ogólnych założeniach, miała być kontynuacją dawnej Polski Jagiellonów. Dawnej Rzeczpospolitej. Zgodnie z dawną Rzeczpospolitą Obojga Narodów, nowa odrodzona Rzeczpospolita miała być zamieszkiwana przez cztery równorzędne narody – Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Miała powstać Rzeczpospolita Czworga Narodów, a wszystkie te narody miały żyć w federacji, na wzór dawnej unii Polski i Litwy. W założeniach Piłsudskiego, Litwa, Białoruś i Ukraina, miała stanowić strefę odgradzającą Polskę od Rosji, a cała Rzeczpospolita pewną przeciwwagę dla niej. Rzeczpospolita miała obejmować wszystkie tereny z przed rozbiorów Polski – a nawet dalej na wschód, by objąć wszystkie terytoria Ukrainy i Białorusi. Plan ten był jednak trudny do zrealizowania. Na Litwie, Ukrainie i Białorusi, brakowało ugrupowań politycznych chętnych takiej federacji. Narody te były raczej dość niechętne Polsce, bojąc się, że zostaną przez nią zdominowane, pragnęły własnych w pełni niepodległych państw unitarnych. Na drodze tym planom stali również Rosjanie. Ostatecznie koncepcja federacyjna, mimo usilnych prób Piłsudskiego, nie została zrealizowana.

- Koncepcja Inkorporacyjna – Jej głównym zwolennikiem był Roman Dmowski, przywódca Narodowej Demokracji i popierany przez nią, jak również przez innych zwolenników. Dmowski pragnął stworzenia państwa narodowego i unitarnego, w którym w pełni rządzili by Polacy. Dmowski pragnął przyłączenia do Polski, tych ziem, gdzie Polacy stanowią większość. Pragnął więc przyłączenia tylko zachodniej Ukrainy i Białorusi bez reszty zamieszkanych przez nich ziem. Uważał, że te mniejszości narodowe, które wejdą w granicę państwa, z biegiem czasu powinny ulec polonizacji, nie powodując większych problemów. Dmowski za najważniejsze dla Polski uważał tereny na zachodzie – Wielkopolskę, Warmię i Mazury, Śląsk
5 3 5