Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T20:53:56+01:00
Oskarżam Annę Kowalską o popełnienie czynu karalnego z kodeksu karnego, paragraf 272. Dnia 27 listopada 2009 r. o godzinie 10:35 na przerwie w szkole oskarżona podbiegła do pokrzywdzonej Hanny Kwiatek uderzając ją w tył głowy. Gdy poszkodowana się przewróciła kopnęła ją kilkakrotnie w żebra powodując złamanie. Za popełniony czyn nieletniej grozi dozór kuratora sądowego oraz usunięcie z placówki szkoły.
2010-01-05T21:04:17+01:00


Oskarżam PRZEMOC PANUJĄCĄ W NASZEJ SZKOLE o to :

1. że w dniu 03.10.2009 doprowadziła Bartka do płaczu w ten sposób
że dokuczała mu słowami powszechnie uznawanymi za obraźliwe
i popychała go w bok sprawiając mu ból
2. że w dniu 23.11.2009 przywiodła do rozpaczy uczniów klas młodszych
którzy zmuszeni byli wysłuchać naszpikowanego niecenzuralnymi
słowami monologu na temat ich " niższości " i bezradności w
konfrontacji z uczniami klas starszych
3. że od początku roku szkolnego 2009 /2010 doprowadziła do
rozpaczy nauczycieli , którzy nie mogli prawidłowo pracować
z powodu panującego w klasach hałasu

i wnoszę o wymierzenie PRZEMOCY W NASZEJ SZKOLE
kary łącznej polegającej na dożywotniem opuszczeniu naszej
szkoły , bez prawa do odwołania , czy skrócenia wymiaru
kary

Uzasadnienie

Wszystkie opisane czyny skierowane były przeciwko naszej szkolnej
społeczności . Skrzywdzeni zostali nauczyciele , uczniowie
Przemoc dopuściła do poniżenia ich godności , pozwoliła na
stres najmłodszych uczniów naszej szkoły . Spowodowała też
że uczniowe , którzy jej nie słuchali pozbawieni zostali możności
korzystania ze swojego prawa do nauki .
Opisane czyny w żadnej mierze nie mogą znaleźć usprawiedliwienia
Oskarżona nie podała żadnego argumentu na swoją obronę , jak
też nie wyraziła żalu .
Wobec wysokiej szkodliwości opisanych wyżej czynów , wnioskowana
kara jest w ocenie społecznej uzasadniona w całości .