66 PUNKTÓW

W astronomii powszechnie stosowaną miarą odległości jest parsek. Jeśli obserwowałbyś Układ Słoneczny z odległości jednego parseka, to średnia odległość Ziemi od Słońca stanowiłby dla Ciebie odcinek o długości kątowej równej zaledwie jednej sekundzie kątowej (1/3600 części stopnia). Jeden parsek równy jest 3,08*10¹³ km. Nasza Galaktyka, zwana również Drogą Mleczną, ma średnicę równą 30 kiloparseków.

a) Ile czasu potrzebuje światło na pokonanie odległości równej średnicy Naszej Galaktyki?

b) Ile ważyłaby nić pajęcza, której kilometr waży 0,015 grama, gdyby jej długość równa była średnicy Naszej Galaktyki?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T21:10:58+01:00
Prędkość światła to ok. 3 * 10^5 km / s

niech P oznacza jeden parsek, czyli 3,08 * 10^13 km

średnica galaktyki:
d = 30 kilo P = 30000 P = 30000 * 3,08 * 10^13 km
= 92400 * 10^13 = 924 * 10^15

Światło potrzebuje zatem tyle sekund, aby pokonać średnicę galaktyki:

d / c = 924 * 10^15 / 3 * 10^5 sek. = 308 * 10^10 sekund = 3080000000000 - to daje prawie 100 tysięcy lat!Nić pajęcza waży 15 * 10^(-3) grama, więc taka nić ważyłaby:

15 * 10^(-3) * 924 * 10^15 = 13860 * 10^12