Odpowiedzi

2010-01-05T21:23:38+01:00
R - promień okręgu wpisanego
P - pole trójkąta
a, b, c - boki trójkąta
r = 2P/(a+b+c)
W tym zadaniu b = c = 29cm oraz h = 21 cm
Z twierdzenia Pitagorasa możemy wyliczyć ½a
b² = (½a)² + h²
(½a)² = b² - h²
(½a)² = 29² - 21²
(½a)² = 841 - 441
(½a)² = 400
½a = 20
a = 40
P = ½ah
P = 20*21
P = 420
r = (2*420)/(29+29+40)
r = 840/98 licznik i mianownik upraszczamy przez 14
r = 60/7
r = 8i4/7cm
Odp. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt ma długość 8i4/7 cm.
2010-01-05T21:28:05+01:00
R= ?
a= 29 cm
h= 21cm

r=1/3 h
r= 21/3 = 7

ODP. Długość promienia wpisanego w trójkąt wynosi 7 cm