A) Jak zmieni się różnica gdy odejmną zwiększymy o 12 i pięć szóstych a odjemnik zmniejszymy o 6 i trzy ósme?

b) Jak zmieni się suma trzech liczb jeżeli każdy składnik zmniejszymy o 3 i jedną trzecią?

c) Co się stanie z iloczynem dwóch liczb jeżeli jedną z nich pomnożymy przez 1 i jedną drógą a drógą podzielimy przez 2 i trzy czwarte?

d) Jak zmieni się iloraz dwóch liczb jeżeli dzielną zmniejszymy 4 i jedna piąta razy?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T22:45:10+01:00
A) (odjemna +12)- (odjemnik -6⅜)= różnica+?
12 -6⅜= 8 ⅝
Odp.: Różnica zwiększy się o 8⅝
b) składnik+składnik +składnik - 3×3⅓ =suma -?
3×3⅓= 10
Odp.: suma zmniejszy się o 10
c) czynnik × 1½ × czynnik ÷ 2¾=iloczyn
1½÷2¾=5/11
Odp.: iloczyn będzie 5/11 raza większy
d)nie wiem.
2 3 2