Odpowiedzi

2010-01-05T21:43:51+01:00
Jest to rozpad alfa. promieniotwórczy atom np Ra (rad) wypromieniowuje cząsteczkę alfa która budową przypomina atom He (helu) i przekształca się w inny pierwiastek w tym przypadku Rn (radon).
²²³₈₈Ra -> ²¹⁹₈₆Rn + ⁴₂He
Zmniejsza się liczba protonów i neutronów w jądrze (po 2 każdego) i dlatego właśnie dochodzi do przekształcenia jednego jądra w inne.