W wyniku całkowitego spalenia jednej objętości pewnego alkanu otrzymano pięć objętości tlenku węgla(VI) oraz sześć objętości pary wodnej. Objętość gazów mierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury. Ustal wzór tego alkanu oraz zapisz równanie reakcji opisanej w zadaniu.

1

Odpowiedzi

2011-09-07T13:31:16+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

CxHy + O2---->5CO2 + 6H2O

Bilansujemy liczbę tlenu.
CxHy + 8 O2---->5CO2 + 6H2O

Obliczamy ilość węgla i wodoru
x = 5
y = 12

Reakcja końcowa
C5H12 + 8 O2---->5CO2 + 6H2O