PILNE!!!! PROSZĘ O SZYBKIE ROZWIĄZANIE!!!!

W dobrze izolowanym naczyniu znajduje się 5 kg wrzącej wody. jaką maksymalną ilość lodu o temperaturze 0⁰C można wrzucić do tego naczynia, aby lód stopił się całkowicie?
Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg * ⁰C
ciepło topnienia lodu to 334 kJ/kg

a) około 0,5 kg
b) około 1,2 kg
c) około 5 kg
d) około 6,3 kg

PROSZĘ O ODPOWIEDŹ Z ROZWIĄZANIEM JAK DO TEGO DOSZLIŚCIE!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T00:18:57+01:00
Ciepło potrzebne do stopienia lodu pobrane będzie z wody, ale ta może oddać tylko tyle ciepła, aby nie zaczęła marznąć, czyli końcowa mieszanina powinna być wodą w stanie ciekłym o temperaturze 0⁰C.

Ciepło oddane przez wodę:
Q=mcΔt=5*4200*(100⁰C-0⁰C)=2100000J=2100 kJ

Tym ciepłem możemy rozopić tyle lodu, ile wynika z równania:
Q=MC, gdzie M=szukana max masa lodu, C=ciepło topnienia
M=Q/C=2100kJ/(334kJ/kg)=6,28 kg
Dalsze dodawanie lodu powodowałoby krzepnięcie wody, czyli zaszedłby proces odwrotny do oczekiwanego.

Czyli odpowiedź d)
1 5 1