Zad1ile rozwiazan ma rownanie x do potegi 3=x?
A.0 B.1 C.2 D.3

zad2jezeli u(x)= 2xdo potegi 3 -1 i w(x)=xdo potegi4-2xdo potrgi5 to stopien wielomianu u*w jest rowny
A.3 B.4 c.7 d.8

zad3 suma wszystkich liczb naturalnych nalezacych do przedzialu (9,40) podzielnych przez3 jest rowna:
a.249 b.255 c.264 d.306

zad4 liczby:3,x,y,24 sa kolejnymi wyrazami ciagu geometrycznego . wtedy: A.x*y=72 B.x*y=96 C.3x=y D.3y=x

zad5 pole kola opisanego na trojkacie rownobocznym jest wieksze od pola kola wpisanego w ten trojkat
A. 2razy B.3razy C.arazy D.5razy

zad6 jesli log4x =3/2 to log2x jest rowny
a.1/2 b.1 c.2 d.3

moge prosic o rozwiazanie i pokazanie dziekuje

1

Odpowiedzi

2010-01-05T21:49:07+01:00
Zad.1 tobendzie D
zad2.C
zad3.A
Zad4.B
zad,5 a,c